joomla
free templates joomla

ҶАРАЁНИ ДИНӢ-ЭКСТРЕМИСТИИ «САЛАФИЯ»

Муаллиф: Салимов Акбар
  Дар ҷараёни муборизаи чандинсола мақомоти дахлдори ҷумҳурӣ як қатор ташкилот, ҳизбу ҳаракатҳо, равия ва ҷараёнҳои сершумор, ки падидаи номатлуби терроризму экстремизми муосирро дар ҷомеаи мо ба вуҷуд овардаанд, ошкор намуданд ва фаъолияташон дар асоси Қарори Суди Олии ҶТ дар ҳудуди кишвар мамнуъ эълон шудааст. То ба имрӯз ҳизбу ҳаракат ва ҷараёнҳои динии хусусияти террористӣ-экстремистӣ ба 18 адад расидааст ва дар марҳилаи кунунӣ яке аз хавфноктарини онҳо ҷараёни динӣ-экстремистии «Салафия» маҳсуб ёфтааст.
  Ҷараёни динии «Салафия»-и ғайриқонунӣ амалкунанда дар асоси ҳалномаи Суди Олии ҶТ аз 8 январи соли 2009 фаъолияташ манъ карда шуд ва аз 8 декабри соли 2014 ҳамчун ҷараёни динӣ-экстремистӣ эътироф гардида, дар қаламравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ карда шудааст.
Аз таҳлили ҳалнома бармеояд, ки фаъолияти ҷараёни «Салафия» хусусияти динӣ-экстремистӣ дошта, аз рӯи мақсад, вазифа ва идеологияаш пурра бар зидди асосҳои сохтори конститутсионии ҶТ равона карда шуда ба моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявӣ ва ягонагии давлат мухолифат мекунад.
Бо дарназардошти дарки таҳдиди ҷиддии фаъолияти ҷараёни динӣ-экстремистии «Салафия» ба амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди он яке аз вазифа ва самти муайяни кориро дар фаъолияти мақомоти дахлдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён овард.
Барои коркарди чораҳои самараовар дар мубориза бар зидди фаъолияти тахрибкоронаи ҷараёни динӣ-экстремистии «Салафия» мо пеш аз ҳама бояд дар бораи заминаҳои таърихии пайдоиш ва паҳншавии ғояҳои он дар ҶТ, мақсад вазифа, идеология ва шаклу усулҳои фаъолияти тахрибкоронаи ҷараёни мазкур донишу фаҳмиши зарурӣ дошта бошем.
Нимаи дуюми асри XX дар дохили дини Ислом – ҳамчун низоми ифодакунандаи муносибати динӣ дар ҷомеа, дигаргуниҳои куллӣ ба вуҷуд меояд. Ин гуна дигаргуниҳо, пеш аз ҳама, боиси пайдоиши ташкилот, ҳизбу ҳаракат, равия ва ҷараёнҳои динӣ-сиёсии исломӣ гашт, ки онҳо худро исломӣ номида, дар соҳаи сиёсат фаъолияти хешро оғоз намуданд.
Чунин ҷараёнҳои сиёсӣ ва зеҳнии навтаъсисро дар Ислом, олимон ва мутахассисони соҳа «фундаментализми исломӣ» номиданд, ки маънои «баргаштан ба бунёди динӣ»-ро дорад. Худи мусулмонон «Салафия» номидани чунин ҷараёнро дуруст мешуморанд. Тарафдорони «Салафия» бар он ақида мебошанд, ки мусулмонон аз меъёру қоидаҳои аслии ислом дур шудаанд ва дар ҳамаи кирдору ақида, меъёру қоидаҳо бояд он ақидаҳои аввалияи (ибтидоии) исломиро, ки дар замони Пайғамбари ислом ҷорӣ шуда буданд, риоя кунанд.
Бояд қайд кард, ки чунин фундаментализм дар Ислом зуҳуроти нав нест. Ин гуна ҷараён бо тарзи даврзанӣ мунтазам такрор мешавад. Вале, чи хеле ки олимони соҳа қайд мекунанд: «… маҳз салафияи охири асри XX шакли маъмултарини радикализми исломӣ ба ҳисоб рафта, мақсади ниҳоии он – барқарор кардани ҳокимияти исломии ҳақиқӣ мебошад, ки ба меъёрҳои «шариат»-и давраи ибтидоии уммаи исломӣ рост меояд…».
Таърихи пайдоиши ҷараёни «Салафия» ба ибтидои асри IX рафта мерасад, ки дар он давра мақсади асосии салафиҳо озод кардани заминҳои «исломӣ», аз Байтулмуқаддас то Андалузия, аз дасти «кофирон» ба ҳисоб мерафт. Асосан, ҷонибдорони ин ҷараёнро тарафдорони мазҳаби Имом Аҳмад Ибн Ҳанбал ташкил мекарданд. Ҷараён охири асри XIII ва ибтидои асри XIV бо таълимоти Ибн Таймийя аз сари нав эҳё шуд.
Номи ҷараёни мазкур аз калимаи арабии салафа, «ас-салафу-с-солиҳу» гирифта шуда, маънои пешина будан, парҳезгор, гузашта будан, гузаштагони некном, гузаштагони зоҳидро дорад. Қайд кардан лозим аст, ки дар замони муосир ин калима бо маънои аслии худ истифода бурда намешавад.
Ғояҳои салафия дар асри XVIII асоси идеологияи «ваҳҳобия»-ро ташкил кард.
Дар асри XX бошад, ғояҳои «салафия» аз ҷониби «Ихвон-ул-муслимин» қабул карда шуд.
Салафияи муосир дар таърихи ислом, асосан дар таърихи араб давраи нави гароиш ба салафия мебошад, ки аз рӯи мазмуну ҳадафи худ дар асл як намуна аст, ки дар заминаи муборизаҳои миллӣ-сиёсии араб барои нигоҳ доштани нуфузу эътибори худ ва идора кардани ҷаҳони ислом ба манфиати худ ба вуҷуд омадааст.
Салафияи муосирро як самти нав дар ислом меноманд ва фарқияти асосии салафиҳо дар он аст, ки онҳо кӯшиш мекунанд дини Исломро аз навовариҳо тоза карда, ба шакли ибтидоии ӯ, баргарданд. Салафиҳо худро ҷонибдори ягон мазҳаб намешуморанд, фақат он ақидаҳои баъзе мазҳабҳо ва мактабҳои анъанавии ҳуқуқиро дуруст мешуморанд, ки аз рӯи Қуръони Карим ва Сунна дурустии онҳо далелнок гаштааст. Барои ҳамин ҳам, маҳз аз оғози солҳои 90-уми асри гузашта «салафия» нақши ҳамчун таъқибкунандаи тарафдорони исломи анъанавӣ ба шумор меравад.
Дар роҳи расидан ба мақсадҳои фундаменталистии худ салафиҳо риоя намудани чунин талаботҳоро яке аз шартҳои асосӣ мешуморанд:
қатъиян нигоҳ доштани принсипи «тавҳид» (яккахудоӣ);
рад кардани ҳамагуна навовариҳо дар дин - «бидъат»;
танқид кардани ҳамагуна тақлидкорӣ (кӯркӯрона ҷонибдорӣ кардан ба ягон ақидаи равияи динӣ ё уламои дин).
Дар масъалаи мафҳуми «ҷиҳод», салафиҳо бо тарафдорони дини Исломи анъанавӣ, махсусан дар мавзуи «ҷиҳод нисбати режими ҳукмрон», баҳс меҷӯянд. Мусулмонони анъанавӣ ҷиҳодро ҳамчун инкишофдиҳандаи маънавиёти динии инсон дар роҳи худошиносӣ мешуморанд ва бар он ақидаанд, ки ҷиҳодро танҳо бо мақсади мудофиавӣ гузаронидан мумкин аст. Салафиҳо ин масъаларо ҳамчун масъалаи муҳими динӣ-сиёсӣ шуморида, мегӯянд, ки «ҷиҳод – ин рӯҳи дини Ислом аст, ки бе ҷиҳод дин ба монанди «тани бе ҷон мебошад». Ҷиҳод – ин мубориза барои паҳн кардани дини Ислом дар тамоми ҷаҳон мебошад ва ӯ метавонад характери мусаллаҳона дошта бошад. Ҷиҳодро нисбати дилхоҳ ҳукумате, ки бар муқобили «даъвати исломӣ» гунаҳкор ҳисобида мешавад, гузарондан мумкин аст».
Асоси иҷтимоии ин ҷараёнро дар тамоми ҷаҳон, аз ҷумла дар кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҷавонон ташкил мекунанд. Ба ин тоифа он ҷавононе мансубанд, ки ҷавоб ва ҳалли аксари қазияҳои иҷтимоӣ ва шахсии худро дар дини Ислом меҷӯянд, онҳо дар ҳароси ислоҳкунии чунин «камбудиҳои» иҷтимоӣ мебошанд. Маҳз ҳамин омилро «салафиҳо» ба инобат гирифта, ба сафи худ бештар ҷавонони сатҳи инкишофи гуногундоштаро ҷалб мекунанд.
Аз ҷиҳати зоҳирӣ салафиҳо риши дарози бетартиб, ба худ хос кулоҳ, курта ва шими почакӯтоҳ доранд. Онҳо бартарии ақида ва фуруотҳои равияи динии «Салафия»-ро дар масъалаҳои ба мазҳаби суннатии дини Ислом мухолиф, аз қабили маҳс кашидан бар ҷӯроб, ҳангоми гузоштани намоз пойҳоро васеъ гузошта, пеш аз рукуъ кардан дастҳоро ба боло бардошта, то зери гӯш бурда нарасонида, дар охири сураи «Фотиҳа» калимаи «Омин»-ро бо овози баланд талаффуз кардан тарғиб мекунанд.
Муайян карда шуд, ки ҳама гуна таблиғ ва даъватҳои салафиҳо оид ба риоя намудани меъёрҳои шариатии исломи ибтидоӣ, гузаштан ба тарзу қоидаҳои нави намозхонӣ ва фаъолияти ҷалбкунии онҳо вобаста ба зиёд кардани сафҳои худ, боиси ҷудоиандозӣ, ба миён омадани низоъҳои динӣ-мазҳабӣ дар ҷомеа гардида, ба асосҳои сохти конститутсионӣ ва амнияти Тоҷикистон таҳдиди бевосита доранд. Ин ҷараён мақсад дорад бо роҳи ташвиқот, даъват ва таблиғ ҷомеаро, асосан ҷавононро ба сафи худ ҷалб намуда, бобати сарнагун кардани давлатҳои ғайриисломӣ замина омода созад.
Бо ҳалномаи Суди Олии ҶТ аз 8 январи соли 2009 баҳри таъмини ҳимояи асосҳои сохти конститутсионӣ, амнияти ҶТ ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, пешгирӣ кардани ҳолатҳои барангехтани кинаю адоват, низоъи миллӣ, нажодӣ, маҳалгароӣ, динӣ ва паст задании шаъну эътибори миллӣ, фаъолияти равияи динии «Салафия», ҳамчун ғайриқонунӣ амалкунанда ва аз 8 декабри соли 2014 ҳамчун ҷараёни динӣ-экстремистӣ эътироф гардида, дар қаламрави ҶТ фъолияташ манъ карда шудааст. Ба ҳудуди ҶТ бо мақсади ташвиқу тарғиботи ғояҳои равияи динии «Салафия» ворид ва паҳн намудани аудио, видеосабтҳо, адабиёту варақаҳои он манъ карда шудааст.
Аз ҳалномаи мазкур бар меояд, ки равияи динии «Салафия» дар ҶТ ғайриқонунӣ фаъолият намуда, ғояҳои иғвогаронааш ба воситаи адабиёт, аудио ва видео байни мардум паҳн мешаванд. Ин амалҳо зиддиконститутсионӣ, зиддидинӣ ва зиддимазҳабӣ буда, хилофи талаботи моддаи 8-и Конститутсияи ҶТ, моддаи 21-и Қонуни ҶТ «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ», моддаи 3-и Қонуни ҶТ «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ» ва моддаи 22-и Қонуни ҶТ «Дар бораи табъу нашр» ва дигар санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии ҶТ мебошанд, ки ба сохтори конститутсионӣ, амнияти давлат, оромию суботи ҷомеа хатари ҷиддиро пеш меоранд.
Таҳдиди баланди ҷамъиятии фаъолияти тахрибкоронаи салафиҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо ҳуқуқу озодиҳои инсон, шаҳрванд, гурӯҳи муайяни иҷтимоиро доир ба мансубиаташон ба ягон миллат, нажод, маҳал, дин, вобаста ба муносибаташон ба ягон равия ва мазҳаби исломӣ поймол намуда, ҳаёт ва саломатии одамонро зери хатар монда, ба амнияти ҷомеа хатари ҷиддӣ ба вуҷуд меоранд.
Тибқи хулосаҳои муттахассисон, маводи салафиҳо хусусияти экстремистӣ дошта дар онҳо бартарии мазҳаби мазкур нисбат ба мазҳабҳои дигар, инчунин даъват ба пайравӣ аз ақидаи «салафия» ва дигар мазҳабҳои барои мусулмонони Тоҷикистон бегона мавҷуд аст, ки ин боиси барангехтани кинаю адовати динӣ мегардад.
Фаромӯш набояд кард, ки мубориза ба зидди ҳамагуна тундгароию ифротгароии исломӣ, аз ҷумла дар шакли «салафия», ки падидаи тафаккурӣ аст, ба он муқобил гузоштани идеология ва тафаккури тавоною солимтарро, ки ниёзҳои мардумро ҳамаҷониба инъикос карда тавонад, тақозо менамояд.
Бо дар назардошти вазъи тағйирёбандаи ҷаҳони имрӯза, дарки таҳдиди ҷиддии падидаҳои номатлуби терроризм ва экстремизми муосир ба амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомеаи имрӯзаи кишвар, хусусан ҷавононро зарур аст, ки ҳушёриву зиракии сиёсиро аз даст надода, фирефтаи ташвиқоти ақидаҳои ифротӣ нагарданд ва бо дастгирии ҳамаҷонибаи сиёсати кунунии Ҳукумати кишвар барои ҳифзи якпорчагии Ватани азизамон ҳамеша дар сафи пеш қарор дошта бошанд.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАБОНИ МУКОЛАМА

  Имрӯз дар санаи 31.10.2023, соати 10:00 дар маҷлисгоҳи АМИТ Конференсияи илмӣ-амалӣ таҳти унвони "ЗАБОНИ РУСӢ - ЗАБОНИ СУЛҲУ МУКОЛАМАИ БАЙНИ МИЛЛАТҲО" баргузор мешавад.
Ҳамоишро ноиби президенти АМИТ, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Муҳаммад Абдураҳмон Наврӯз ифтитоҳ намуда, минбаъд барандагии онро бар дӯш мегирад.
Сипас, сухани табрикии намояндаи сафорати Русия ва намояндаи "Русҳамкориҳо" (Россотрудничество) шунида хоҳанд шуд.
Дар ҳамоиш олимони русшинос ба мушкилоти омӯзиш ва баррасии забони русӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ намуда, мавқеи забони мазкурро чун забони муколамаи байни миллатҳо мавриди баррасӣ қарор медиҳанд.
 
 
 
 

ШАМСИ ТАБРЕЗӢ КИСТ?

Муаллиф: Беков Комилҷон
Шамсулҳақи Табрез аз ин май ҳамагонро,
Бичашонад, бичашонад, бичашонад!!!
(Румӣ).
  Ҷавоби ин савол ба чандин маъно саҳл нест. Чаро ки доманаи баҳс аз вусъате таърихӣ, фарҳангӣ ва ирфонӣ бархурдор мебошад... Ҳанӯз ҳам бисёре аз мардум шахсияти Шамси Табрезиро аз шахсияти шогирди ӯ Ҷалолиддини Румӣ фарқ карда наметавонанд. Баъзеҳоро гумон бар ин буда ва ҳаст, ки Шамс тахаллуси интихобкардаи Ҷалолиддини Румӣ аст ва номи шахси алоҳидае намебошад... Агар гурӯҳи дигаре шахсияти таърихӣ доштани Шамси Табрезиро эътироф кунанд ҳам, боз ин шубҳаро дар дил мепарваранд, ки гӯё вай як сӯфии одие ва қаландаре бенаво будаст, ки аз боби илму ирфон бо Ҷалолиддини Румӣ қобили муқоиса нест. Баъзеи дигар саҳван ва ё қасдан вуҷуди таърихии Шамси Табрезиро сарфи назар карданӣ мешаванд ва ғайра.
Баъди ин мулоҳизот мебояд ба шеваи муҳаққиқон ин чанд нуқтаро афзуд: Дар ҳақиқат то вақтҳои охир бо сабаби дар даст надоштани асаре аз осори Шамси Табрезӣ мақому мартабаи ӯ назди аҳли таҳқиқ мавриди баррасӣ қарор нагирифта буд. Хушбахтона, вақтҳои охир дастнависи гузоришот ва мақолоти Шамси Табрезӣ ба нашр расид ва ин ҳодисаи фарҳангӣ таваҷҷуҳ намудани аҳли илмро ба ин мавзуъ сабаб гардид.
Гузоришот ё худ суханрониҳои Шамси Табрезӣ бо номи «Мақолоти Шамси Табрезӣ» соли 1349-и хуршедӣ (мутобиқ ба соли 1970 мелодӣ) бо муқаддимаи донишманди маъруфи муосири Эрон Аҳмад Хушнависи Имод дар Теҳрон нашр шуд. Аз муқаддимаи муфассали ношир ва мавзуъҳои китоб, ки зиёда аз 400 саҳифаро ташкил медиҳад, метавон ба ин нуктаҳо ишора намуд: Номи пурраи ӯ Шамсиддин Муҳаммад ибни Алӣ ибни Маликдоди Табрезӣ aст... Аҳли илм ӯро орифи бузург... яке аз шахсиятҳои барҷастаи фарҳангӣ... саршори бодаи ишқ ва ҳақиқат... ва ғайра номидаанд. Бар хилофи он чи мегуфтанд, ки Шамси Табрезӣ аз илмҳои зоҳирӣ (ғайри тасаввуфӣ), баҳрае надорад, баъди пайдо шудани намунаи осораш (китоби «Мақолот») маълум гардид, ки дар илми тафсир, ҳадис, фиқҳ, калом ва фалсафа иттилое васеъ доштааст. Бо эътирофи худаш дар китоби «Мақолот» (саҳифаи 243) китоби «Ат-Танбеҳ»-ро, ки дар фиқҳи шофеъист, омӯхта... дар адабиёт ва забони араб» мутолеоте, амиқ анҷом додааст. Бо шаҳодати сарчашмаҳо устоди Шамси Табрезӣ марде будааст бо номи Шайх Абӯбакр ибни Исмоили Табрезӣ маъруф ба саллабоф...ва дар китоби «Мақолот» (саҳ. 98) ӯро ба некӣ ёд кардааст. Муаллифи дигаре аз қарни даҳуми ҳиҷрӣ бо номи Ҳофиз Ҳусайн Карбалоии Табрезӣ дар китоби «Равзат-ул-ҷинон»-и худ ёдовар шудааст, ки Шамси Табрезӣ ба хидмати Шайх Рукнуддини Саҷосӣ ва Бобо Камоли Хуҷандӣ низ расидааст... Аз боби синну сол ва таваллуду вафот ҳамин андоза маълум аст, ки ҳангоми ҷавонии Ҷалолиддини Румӣ устоди ӯ Шамси Табрезӣ марде баркамол будааст...
Доир ба симои маънавии ӯ ақидаҳои гуногун вуҷуд дорад. Вале аз рӯи мавзуъҳои китоби «Мақолот» чунин бармеояд, ки Шамси Табрезӣ ориф, ҳаким ва дар маънои аслии калима инсони комил будааст... Ӯ ихтилофоти байни мазҳабҳои мусулмониро кори кӯдакона меҳисобид... Қуръонро китоби мардуми бесавод медонист... Муҳаммадро пайғамбари омма ва худро пайғамбари хосса (аҳли илм) мешумурд... Мегӯянд, ки Муҳаммад ба мардум хушомад мегӯяд ва мардум хушомадро дӯст медоранд ва аз ин ҷиҳат тарафдори бисёр дорад... Maн бошам мардонавор сухани ҳақро мегӯям... (саҳ. 60-61, китоби «Мақолот»).
Аз файласуфони гузашта Суқрот, Афлотун ва Шаҳобиддини Суҳравардиро эътироф мекард... Meгуфт, ки Ибни Сино нимафайласуф буда, файласуфи комил Афлотун аст...(саҳ. 292).
Баъди мутолиаи китоби «Мақолот»-и Шамси Табрезӣ кас ба чунин хулосае меояд, ки сарчашмаи тамоми ақидаҳои Ҷалолиддини Румиро метавон аз ин китоби чаҳорсадсаҳифагӣ берун овард! Аз ин ҳам гузашта: Шамси Табрезӣ дар фаъолияҳои иҷтиҳодӣ (иҷтимоӣ) ва илмиаш аз Ҷалолиддини Румӣ ҷасуртар ва фидокортар будааст. Бо вуҷуди ҳамаи ин бузургӣ Шамси Табрезӣ дар китоби худ Ҷалолиддини Румиро ситоиш мекунад ва ӯро «дар рубъи маскун бемонанд» (саҳ. 124) «дар илму фазл дарё» (саҳ. 206) ва ғайра меномад...
Ҷалолиддини Румӣ ҷаҳонро бо чашми устоди худ Мавлоно Шамсиддин Муҳаммад ибни Маликдоди Табрезӣ менигарист... Пас он ҷаҳоне, ки ҳарду бо як чашм менигаристанд, кадом аст?
Агарчи фалсафаи Шамс ва Мавлоно барои асри мо то андозае печида ва ғариб менамояд, вале бояд эътироф кунем, ки қиммати асосии ӯ дар партави таърихи фикри инсонӣ ошкор мешавад. Зеро даври Шамс ва Мавлоно маҳз ҳамон тариқаро тақозо мекард, на тариқаи дигареро. Чизи асосӣ дар таърихи фикри башарӣ фурӯзон нигоҳ доштани чароғи ақлу хирад буд, то ки аз боди сарди таассуби сатҳиназарӣ хомӯш нагардад. Ҳамин ҳикматро Шамс ва Мавлоно барои инсоният анҷом доданд. Дар эҷодиёти Шамс ва Мавлоно ҳамаи мазҳабҳои динӣ ва дунявии аҳли ҷаҳон фароҳам омадааст. Ин хизматро мо бо тариқаи тамсилӣ чунин эзоҳ медиҳем: Ҷаҳони мо киштиест, ки дар уқёнуси Коинот шино мекунад. Уқёнуси нопайдоканор ва беҳудуд. Киштии башарӣ хеле сустбунёд ва заъиф аст. Олами зулмот ва мавҷҳои ноҳамвор киштӣ ва киштинишастагонро фаро гирифтааст... ва онҳоро ҳамвора таҳдид мекунанд...Дар ин шабистони пурдаҳшат ягона- манбаи нуре, ки пеши роҳи киштиро равшан мекунад, ин ақлу хиради мардоне чун Шамс ва Мавлоност, ки дар байни қавмҳои киштӣ гоҳе-гоҳе дар арсаи вуҷуд зуҳур мекунанд. Аксари аҳли киштӣ фикри онро надоранд, ки киштиашон ночиз асту мавҷҳои уқёнус даҳшатафкан... Фикри онро надоранд, ки тӯфоне метавонад ҳамаи онҳоро ба қаъри уқёнус фурӯ барад...Фикри онро надоранд, ки шуълаи чароғи мавҷударо афзунтар гардонанд, то ки бо нури он роҳи худро бештару беҳтар бишносанд...
Ба ҷои ҳамаи ин корҳои зарурӣ онҳо машғули кинаву адовати миллӣ, нажодӣ ва мазҳабӣ ҳастанд.
Ҳар қавме ба хуни қавми дигар ташна...ҳама рӯз ҷангу харобкорӣ ва бедодгарӣ... Баъзан кор ба дараҷае мерасад, ки хатари аз байн рафтани он шамъҳои ночиз ҳам ба миён меояд...ва феълан дар ҳангомаҳои аҳли киштӣ чанде аз ин шамъҳо хомӯш мешаванд...
Киштӣ то ҳанӯз ба ҳамин сарнавишт роҳи худро давом дода истодааст...Хатарҳои роҳ ҳанӯз аз байн нарафтаанд... Ба ҷои тӯфони уқёнус ва зулмати шаб аслиҳаҳои ядроӣ ва қатли ом изофа гардидааст... Хатаре аст, ки киштӣ на аз тӯфони уқёнус, балки аз ҳангомаҳои киштинишинон саропо битаркад...
Ин буд мухтасари тамсил.
Акнун мулоҳиза намоем, ки мақоми Шамс ва Мавлоно дар ин киштӣ аз чӣ иборат аст. Киштӣ ҳамвора дар ҳаракат... гирду атроф дар иҳотаи зулмат... тӯфон бархоста... мавҷҳои пурдаҳшати уқёнус ба сӯи киштӣ ҳамла мекунанд... Хатаре ҳаст, ки қатраобҳои мавҷҳои ба киштӣ бархӯрда ва боди тӯфонӣ фонусҳои роҳнамоёни киштиро хомӯш кунанд. Баъзе фонусҳо хомӯш мешаванд... Ва баъзе дигарҳо такон меёбанд...
Дар ин ҳангом ҳанӯз тӯфони уқёнус ором нагирифта, ки тӯфони инсонӣ бармехезад... Киштинишастагон дарҳам меафтанд... Дар ҳақиқат тӯфони инсонӣ аз тӯфони кайҳонӣ даҳшатноктар аст...
Мавҷи ҳангомаи одамӣ ҳатто ба фонусдорон ҳам мерасад. Абри тираи кинаву адовати нажодӣ ва мазҳабӣ аз зулмати шаб ҳам ториктар аст... Акнун ҳама ҷо душманони нур ва равшанӣ ба майдон мебароянд. Дар ин тӯфон ҳам, чандин фонусҳо хомӯш мешаванд... ва нури дигарҳо хира...
Баъзе барои солим нигоҳ доштани нур ва равшанӣ фонуси худро зери бағал чун дил пинҳон карда, фалокати тӯфони кайҳонӣ ва инсониро мардонавор таҳаммул намуданд. Агар онҳо фонуси худро пинҳон намекарданд хоҳ аз боди сарди уқёнус ва ё хоҳ аз даму нафаси мутаассибони нажодӣ ва мазҳабӣ хомӯш мегардид. Мавлоно бо ҳасрат ибораи дӯстдоштаи устоди худ Шамси Табрезиро такрор мекард:
«Охир чаро ҷудоанд одамиён!» (Шамси Табрезӣ, Мақолоти Шамси Табрезӣ, Теҳрон, 1349, саҳ.329).
Яке аз раҳнамоёни фонусдор Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ буд, ки ба шарофати ин тадбирҳои оқилона нури фонуси ақлу хиради инсониро аз дами боди сарди кинаву адоват раҳоӣ бахшид... Ин аст хидмати таърихии Мавлоно барои башарият. Дар муҳите, ки ҳама душманони рушноӣ ва нуранд, ягона тадбири раҳобахш, пинҳон кардани чароғ аст:
Пинҳон раҳи дуруст бувад баҳри ҷоҳилон,
Он сон, ки офтоб ба кӯрон аён нашуд.
(Сино)
Сухан ба дарозо кашид... аз хонандагони фозил узр мепурсем ва бояд бигӯем, ки Мавлоно чи ақидаеро, ки дар тамсили мо фонус аст, аз ҳамзамононаш пинҳон доштааст.
Мавлоноро, ки асрҳои аср нависандаи «Қуръон» бо забони форсӣ мешуморанд, дар Қуръони худ (яъне «Маснавӣ») ақидаеро талқин мекунад, ки дар як мисраи шеър чунин омадааст:
«Дар ҳақиқат дигаре нест худоем Ҳама».
Мавлоно маҳз ҳамин ақидаро хотирнишон мекунад. Вале то охир онро суботкорона давом намедиҳад. Чаро ки асру замон ҳавсалаи таҳаммули онро надошт. Ва худи Мавлоно ҳам инро хуб медонист. Ҳамин маънӣ дар тамсили мо ҳолати чароғеро ба худ гирифта буд, ки дар таҳи домон пинҳон карда шудааст.
Шамси Табрезӣ устоди Мавлоност... чунон ки Суқрот устоди Афлотун. Гумон меравад, ки дар сарнавишти маънавии ҳакими юнонӣ Суқрот ва ҳакими эронӣ Шамс баъзе шабоҳат ва монандиҳо вуҷуд дорад. Ҳар ду дар сафар... Ҳар ду дар байни мардум, ҳар ду чизе наменависанд, вале гуфтори онҳоро дигарон навишта мегиранд. Ҳар ду ақидаи дар нисбати замони худ наверо пеш гузоштаанд ва машғули тарғибу ташвиқи онанд... Ҳар ду нисбат ба ақидаи расмии замони худ бо назари тамасхур ва истеҳзо нигоҳ мекунанд...
Аҳли замон ҳар ду ҳакимро таҳаммул карда натавониста ва оқибат онҳоро ба марг маҳкум мекунад... Бо ҳамин таърихи заминии он ду ҳаким ба охир мерасад ва симои осмонии онҳо шурӯъ мегардад...
Мантиқист, ки бипурсем: Онҳо чӣ мехостанд? Чаро аҳли замон ба онҳо муқобилият намуданд? Барои чӣ? Оё гуноҳе содир карда буданд? Хуллас, сабабҳои асосии ин ҳангомаҳо чӣ буд? Ин саволҳо нав нестанд. Дар замони он ду ҳаким ҳам мардум чунин саволҳо медоданд... Вале ҷавобҳояшон аз якдигар фарқ мекард...
Суқрот 2500 сол ва Шамс зиёда аз 700 сол пеш аз давраи мо умр ба cap бурдаанд...Суқрот дар Юнон ва Шамс дар Эрон. Юнониҳо Суқротро бидъаткор эълон карданд. Барои он ки гӯё Суқрот бо насиҳатҳои фалсафии худ ахлоқи насли ҷавони Юнонро вайрон мекардааст... ва мардумро ба муқобили бутҳо ва худоҳои онвақтаи кишвари Юнон мешӯронидааст... Хулоса ба мазҳаби мардум гардан намефаровардааст... ва ғайра... Шамс чӣ? Агар шаклҳои зоҳирии бидъаткории Суқротро ба назар нагирем, аз ҷиҳати маъно ва моҳият рафтори Шамс ҳам ба ин бидъатҳои Суқротӣ бурда расонидааст...
Шамс бо ҳамин маъно шаҳиди зинда буд... (дар сурате ки шаҳидӣ баъди мурдан муяссар мегардад). Вай тамоми зиндагии худро ба мардум бахшид. Барои онҳо кори хайре анҷом доданӣ буд... Мақсади Суқрот ҳам ба ҳамин нуқта нигаронда шуда, мехост, ки аҳли замонро аз хурофотҳои бесамари маънавӣ наҷот диҳад... Шамс шабу рӯз ором надошт...Ӯ шахсияти симобӣ буд... Беқарорӣ аз табиати худи симоб аст... Табиати маънавии Шамс ҳам ҳаракатро тақозо мекард... Фалсафаи Шамс бо дили ӯ алангае афрӯхта буд, ки вай маҷоли соате ором нишастан надошт... Мехост ин фалсафаро ба ҳамаи ҷаҳониён эълон кунад...Зеро гӯшҳои аҳли замон барои шунидани чунин овозе хеле гapoн буданд...Ӯ ба аксари шаҳру вилоятҳои олами исломӣ мусофират кард... Ба ҳамаи бузургони маъруфу машҳури он давра суҳбатҳо намуд... Вале ҳеҷ яке аз ин бузургонро ба худ ҳамфикр наёфт... Якеро тарк мекард ва ба сӯи дигаре равона мешуд. Вале чун ҳарвақта... «Ҳар ҷо ки равӣ боз пушаймон ба дар оӣ», насиби ӯ мегардид. Рӯҳи ӯ рӯҳи саргардоне буд... Дар ҳеҷ як минтақаи ақлӣ, динӣ, мантиқӣ, фалсафӣ... қарор намегирифт.
Зеро ӯ худ минтақаи наверо барои худ кашф карда буд... Ҳама фидокориҳо ва бурдбориҳои Шамс маҳз аз он иборат буданд, ки ӯ ба хотири кашфиёти шахсии худ, ҳамаи ин бори гаронро ба бардоштан тан медод. Маҳз ба хотири фалсафаи шахсии худ... дар ҳама ҷо: дар олам, дар одам, дар илм, дар дин, дар зиндагӣ, дар марг... нишонаҳо ва далелҳои собиткунандаи фалсафаи худро ҷустуҷӯ мекард. Баъзан ин нишонаҳоро меёфт ва баъзан шубҳа мекард... Вай аз кашфиёти худ масту махмур буд... Ҷаҳони оламу одам ба назараш рангу ҷилои дигар гирифта буд. Ӯ худ гӯё олами ҳастиро идора мекард... Барои олам ва оламиён пайёме нав дар дил дошт. Мехост онро бигӯяд... Суннатҳои хайру шарри одамиро аз нав эзоҳ диҳад... Ҳамаи ин орзуҳо дили ӯро аз шуҷоату матонат ва ҳиммату заковат лабрез карда буданд... Шамс чун сайёраи роҳгумкардае дар кайҳони бепоёни одамӣ давр мезад... роҳ мерафт... бар мехӯрд... Рӯҳи симобии ӯ дар як макон истоданро ба худ раво надида, бо ин ҳаракати тундсайри худ дар олами ситораҳо ва сайёраҳои одамӣ нопадид гардид...
Симои осмонии ин ду ҳакими афсонавӣ барои ҳамагон намунаи ибрат аст. Вале заъифии мо мавҷудоти заминӣ дар таҳлил ва муаррифии он симоҳо ва маъниҳои осмонӣ мебошад, ки қолабҳои танги фикрии мо он уқёнусҳои бекаронаи тӯфону нурро дар худ ғунҷонида наметавонанд...

КОНСТИТУТСИЯ САНАДИ САРНАВИШТСОЗИ МИЛЛАТ

  Давлати мустақил давлатеро меноманд, ки дорои рамзҳои давлатӣ, сарҳад ва артиш бошад. Дар баробари ҳамаи ин, ҳар як давлат қонуни асосии худро дорад, ки дар он ҳуқуқ ва вазифаҳои шаҳрвандонаш сабт мешаванд.
  Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам қонуни асосие ҳаст, ки мо онро «Қонуни бахт» ё «Бахтнома» ном мебарем, зеро дар ин қонун, ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ном дорад, тамоми қонуниятҳои зиндагонии сокинони кишвар дарҷ гардида, ҳар як сокини ҷумҳурӣ Конститутсияро эҳтиром карда, дар доираи арзишҳои он кору фаъолият менамояд.
Гарчанде давлат чандин ҳазорсолаҳо вуҷуд дошта бошад, вале Конститутсия дар шакл ва мазмуни ҳозираи худ ҳамагӣ зиёда аз дусад сол боз амал мекунад. Конститутсия аввалин маротиба дар ИМА соли 1787 қабул гардида, соли 1789 мавриди амал қарор гирифтааст. Соли 1791 дар Лаҳистон ва Фаронса конститутсияҳои аввалин қабул шуданд ва дар асри ХIХ дар аксарияти давлатҳои Аврупо, Амрико ва баъзе давлатҳои қитъаҳои Осиё ҷараёни гузариш ба низоми конститутсионӣ асосан ба анҷом расид. Ин ҷараён ҳанӯз ҳам дар давлатҳои нави соҳибистиқлолгардида идома дошта, ҳоло кам давлатҳое ёфт мешаванд, ки конститутсияҳои навишташуда надошта бошанд.
Қабули Конститутсия – қонуни асосӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз саҳифаҳои дурахшони таърихи даврони Истиқлолият ба шумор рафта, рӯйдоди дар ҳақиқат бузург ва тақдирсоз мебошад. Конститутсия Истиқлолияти давлатии тоҷиконро ба расмият дароварда, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии пешрафту инкишофи давлату ҷомеаро бо воситаи меъёрҳои ҳуқуқӣ муайян сохт.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо назардошти ирода ва манфиатҳои аксари мутлақи мардуми кишвар ва роҳи рушди ояндаи давлатамон таҳия ва пазируфта шудааст, сохти давлатдорӣ ва низоми ҳаёти ҷомеаи нави Тоҷикистонро муайян намуда, ба сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар мамлакатамон асоси боэътимод гузошт.
Соҳибистиқлол гардидани Тоҷикистон ба қабули конститутсияи нави он асос гардид. Дар он хусусиятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ эълон гардиданд. Гарчанде баъзе меъёрҳои он бо конститутсияҳои пешина умумият доранд, вале баробари ин бисёр ҳолатҳои нав муқаррар карда шудаанд, ки хусусиятҳои давраи нави давлатдории Тоҷикистонро инъикос менамоянд.
Конститутсия ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқии давлат мебошад, ки меъёрҳои ҳуқуқии дигар бояд бо онҳо мутобиқати том дошта бошанд. Яъне Конститутсия маҷмӯи «Меъёрҳои мутлақ» ва «Меъёри меъёрҳо» мебошад. Аз ин рӯ, Конститутсия ба сифати қонуни фарогири тамоми ҳудуди давлат, дорои эътибори олӣ, таъминкунандаи ваҳдати сиёсии халқ ва ягонагии фазои иқтисодиву ҳуқуқии давлат эътироф гардида, дар таҳкими ҳокимияти конститутсионӣ, рушди соҳаҳои гуногуни сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангӣ, ҳамчунин дар шинохти кишвар дар арсаи байнгалмилалӣ, нақши муҳим дорад.
Сарчашмаи асосии Конститутсияи нави Тоҷикистон Эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон солҳои 1990-1991 аст, ки дар он ба таври сиёсӣ-ҳуқуқӣ соҳибихтиёрии давлати Тоҷикистон эълон гардидааст. Маҳз дар он якумин бор эълон карда шудааст, ки дар марзи Тоҷикистон ҳукмравоии Конститутсияи Тоҷикистон ва қонунҳои он муқаррар карда мешавад.
Умуман, эъломияҳо таърихан дар тайёр ва қабули конститутсияҳои нав ҳамчун ҷанини сиёсӣ-ҳуқуқӣ хеле мақоми калон доранд. Қувваи олии ҳуқуқии конститутсия дар ҷамъи хусусиятҳои ҳуқуқии он ниҳон аст, ки онҳо дар якҷоягӣ мавқеи конститутсияро дар низоми ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ дар байни санадҳои олии ҳуқуқӣ-сиёсӣ муайян менамоянд.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардида, аз 10 боб ва 100 модда иборат буда, ба он 3 маротиба солҳои 1999, 2003 ва 2016 тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асосҳои сохтори конститутсионии ҷамъият ва давлат, хусусият, сохтор ва таркиби давлат, вазъи ҳуқуқии инсон ва шаҳрванд, асоси иқтисодии давлат, самтҳои асоси сиёсати дохилӣ ва хориҷии он, соҳибихтиёрии халқ, тақсимнашаванда ва дахлнопазирии марзи давлатӣ, дар асоси равияҳои гуногуни сиёсию мафкуравӣ инкишоф ёфтани ҳаёти ҷамъият, таҷзияи ҳокимияти давлатиро муқаррар намуда, як қатор муносибатҳои муҳимтарини ҷамъиятиву давлатиро ба танзим даровардааст.
Конститутсия асосан шиносномаи давлату миллат ҳисобида мешавад, зеро дар он номи давлат, сохти давлатдорӣ ва сохтори он нишон дода мешавад. Ҳамзамон дар он асоси низоми ҳуқуқии давлат муайян гардида, он ҳамеша қонуни асосии давлат ҳисобида шуда, сарчашмаи ҳамаи қонунҳо аст.
Бо шарофати қабули Конститутсия љањониён Ҷумҳурии Тоҷикистонро чун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ, халқи Тоҷикистонро чун мардуми бунёдкор, сулҳпарвар ва фарҳангӣ шинохтанд. Ин санади муқаддас ва тақдирсоз чун чароғи фурӯзон роҳи рушди давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ва мардуми онро барои садсолаҳо мунаввар мекунад.
Ҳамин тавр, Конститутсия ҳамчун қонуни асосӣ ва маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ барои Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳои ҳаётбахши ҷомеа, бахусус, фаъолияти созандагию бунёдкорӣ шароити мусоиди сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодию фарҳангиро фароҳам оварда, мардуми кишварро ба меҳнати софдилона, татбиқи сиёсати пешгирифтаи Президенти кишвар ва Ҳукумати ҷумҳурӣ раҳсипор менамояд.
Дарвоқеъ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин санади олии ҳуқуқӣ, аз ҷониби коршиносон ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, мутахассисони Федератсияи Россия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва кишварҳои Аврупо баҳои баланд гирифта, яке аз панҷ конститутсияи беҳтарини давлатҳои узви Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо эътироф шудааст.
Конститутсияи Тоҷикистон ба сифати Қонуни асосӣ заминаҳои ҳуқуқии давлат, дахлнопазирӣ ва якпорчагии кишвар, манфиатҳои миллӣ, ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ ва асосҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонро муайян сохт.
Конститутсия заминаи эҷоди қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқии моҳиятан миллӣ ва созгор ба паймонҳои байналмилалиро фароҳам оварда, таъмини ҳуқуқу озодӣ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, сарфи назар аз миллату маҳал, нажоду забон, мазҳабу эътиқодро ҳадафи асосӣ қарор дод.
Ин санади олии ҳуқуқӣ Истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро таҳким бахшида, асосҳои сиёсиву ҳуқуқӣ ва самтҳои умдаи пешрафти ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ гардонд.
Инчунин Конститутсия барои аз байн бурдани хатаре, ки ба истиқлолияти давлатӣ таҳдид мекард, шароити зарурии ҳуқуқӣ муҳайё карда, барои аз нобудӣ наҷот додани давлати тозаистиқлоли тоҷикон ва аз парокандагӣ раҳоӣ бахшидани миллати тоҷик ва тоҷикистониён асос гузошта, ҷиҳати расидан ба ваҳдати миллӣ таҳкурсии устувор гардид ва дар он марҳилаи ҳассоси таърихӣ барои гузоштани асосҳои аркони давлатдории тоҷикон нақши тақдирсозу ҳалкунанда бозид.
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар он интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси Раиси Шӯрои Олӣ барои барқарор намудани институтҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва амалисозии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷомеа асос гузошт.
Баъди барҳам хӯрдани сохти давлатдории шӯравӣ зарурати таҳияи қонунҳои нав, пеш аз ҳама, қабули Конститутсияи нав ба миён омад. Зеро дар он замон маълум набуд, ки мо кадом роҳи рушди ҷомеа ва кадом шакли идораи давлатро интихоб менамоем. Бинобар ин, бо роҳбарии Раиси Шӯрои Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Комиссияи конститутсионӣ таъсис ёфта, он лоиҳаи Конститутсияи навро таҳия намуд ва 6 ноябри соли 1994 тавассути овоздиҳии умумихалқӣ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шуд.
Тибқи Конститутсия, Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардид. Ин имкон дод, ки Тоҷикистон ба ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста, дар арсаи байналмилалӣ онро эътироф намоянд.
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон заминагузори низоми нави давлатдории миллӣ, таҳкимбахши нақш ва мақоми ҳокимияти давлатӣ дар ҷомеаи имрӯзаи мамлакат ва арсаи байналмилалӣ, инчунин таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, волоияти қонун ва адолати судиву иҷтимоӣ мебошад.
Конститутсия яке аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибихтиёрии давлат маҳсуб гашта, хусусиятҳои хоси давлатдории миллии соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаро таҷассум менамояд ва дар худ моҳияти тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқии давлату ҷомеаи тоҷиконро ифода менамояд. Мувофиқи моддаи 1-и он Ҷумҳурии Тоҷикистон давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардида, тибқи моддаи 6-и он халқ баёнгари ҳокимияти ягона дар ҷумҳурӣ эътироф шудааст.
Меъёрҳои муайяннамудаи Конститутсия барои устувории вазъи сиёсию иҷтимоӣ ва осоиши мардум хизмат мекунанд. Тавре маълум аст, соли 1991 дар пеши назари мардум дар Парлумони онвақта борҳо ба Конститутсия тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд, ки ба манфиати ин ё он гурӯҳҳои сиёсӣ хизмат намуда, сабаби барканории роҳбарони давлат гардида буд. Акнун тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи амалкунанда танҳо бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ сурат мегиранд ва ягон ҳизби сиёсӣ ё гурӯҳи одамон бо роҳи зӯрӣ ва фишор ҳуқуқ надоранд, ки ба он тағйиру илова ворид намоянд.
Ҳамин тариқ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сарчашмаи қонунгузории мамлакат ва заминаи асосии рушди муносибатҳои ҳуқуқӣ дар таҳкими рукнҳои давлатдории навини тоҷикон, яъне бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона нақши устувор дорад.
Мо бояд ба ин сарвати бебаҳо, сулҳу ваҳдати миллӣ, озодӣ, оромию осудагӣ ва якпорчагии Тоҷикистони азизамонро, ки маҳз бо шарофати хизматҳои шоиставу беназири ин абармарди арсаи сиёсат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадаанд, чун гавҳараки чашм ҳифз намоем ва тамоми нерӯи худро барои нигоҳдории сулҳу субот ва ободиву пешрафти Ватанамон – Тоҷикистони азиз дареғ надорем.
Иброимзода С.Н.
лаборанти калони Шуъбаи масъалаҳои фалсафии дини
ИФСҲ-и ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ

ЗАБОНИ РУСӢ - ЗАБОНИ СУЛҲУ ГУФТУГӮЙИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ

  Бо чунин унвон фардо дар санаи 31.10.2023, соати 10:00 дар маҷлисгоҳи АМИТ Конференсияи илмӣ-амалӣ доир мегардад, ки дар он дар баробари уламои русшинос, намояндаи сафорати Россияи Федеративӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунад.
Ҳамоишро президенти АМИТ, академик Фарҳод Раҳимӣ ифтитоҳ намуда, мавқеи забони русиро дар илми муосир баррасӣ менамояд. Ҳамчунин, профессори кафедраи забонҳои хориҷии АМИТ Парвонахон Ҷамшедов бо маърӯзаи тахассусӣ баромад хоҳад кард.
  Донистани забони адабии русӣ ба маънии саҳеҳ пайдо кардани фазои васеъ ҷиҳати фаъолият дар сатҳи ҷаҳонӣ мебошад. Бинобар ин, омӯхтану эҷод намудан бо забони мазкур дарҳои бастаро зимни фаъолияти густурда боз хоҳад кард.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯхтани забони русӣ барои ҳамагон тавсия мешавад, чунки имрӯз бе забондонӣ фаъолияти дилхоҳ инсон дар бунбаст қарор гирифта, имкон намедиҳад, ки фард дар ҷомеа ташаккул ёбад.