joomla
free templates joomla

АКАДЕМИК А.М. БАҲОВАДДИНОВ ВА РУШДИ АФКОРИ ФАЛСАФИЮ СИЁСИ ДАР ЗАМЕНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ (МАҶМУИ МАҚОЛАҲО)

  Дар маҷмуа мақолаҳои илмии муҳаққиқони соҳаҳои фалсафа ва сиёсатшиносӣ. инчунин дастовардҳои таҳқиқотии унвонҷӯён пешниҳод карда шудааст. Дар мақолаҳо баррасии масъалаҳои мубрами таърихи фалсафа, арзёбии афкори муосири фалсафӣ, таҳқиқи масъалаҳои иҷтимоӣ ва сиёсиро фаро гирифтааст.
Дар қисми якуми маҷмуа мақолаҳое ҷой дода шудаанд, ки ба ҳаёт ва фаъолияти академик А.М. Баҳоваддинов, мақоми ӯ дар таҳқиқи афкори фалсафии халқи тоҷик ва густариши фалсафаи навин бахшида шудаанд.
   Дар қисми дуюми маҷмуа мақолаҳое пешниҳод шудаанд, ки ба баррасии масъалаҳои рушди фалсафа, илм ва фарҳанг, инкишофи соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ ва иҷтимоии мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ бахшида шудаанд.
  Муҳтавои аксари мақолаҳои илмии мазкур дар семинарҳои илмӣ, мизи мудаввар, маҳфилҳои олимони ҷавон ва конференсияҳои илмию амалии сатҳи ҷумҳуриявӣ мавриди муҳокимаҳо қарор гирифтаанд.
Маводи мазкур ба олимони ҷавон, унвонҷуён, магистрантҳо ва алоқамандони адабиёти фалсафӣ ва сиёсӣ пешниҳод мегардад.
Академик А.М. Баҳоваддинов ва рушди афкори фалсафию сиёси дар замени соҳибистиқлолӣ (маҷмуи мақолаҳо). - Душанбе, «Империал-Групп», 2022. - 246 саҳ.
Ҳайати таҳрир:
Саидҷафарова П.Ш., Шамсов М., Ҷонбобоев С.
Мураттибон: Аскардаев К. Бандалиева Ш.

Тавзеҳот илова шавад


Коди ҳифозатӣ
Нав кардан