joomla
free templates joomla

Фонди президентии тадқиқоти бунёдӣ

                           Фонди Президентии тадқиқоти бунёдӣ

 

          Фонди Президентии тадқиқоти бунёдӣ (минбаъд –Фонд) озмуни лоиҳаҳои илмӣ- тадқиқотии бунёдӣ ва амалиро барои солҳои 2015-2016 эълон менамояд.

          Лоиҳаҳои ба озмун пешниҳодшавандаи илмӣ-тадқиқотии бунёдӣ ва амалӣ бояд барои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар мусоидат карда тавонанд.

Бо назардошти ҳолати воқеӣ ва дурнамои рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон лоиҳаҳои ба озмун пешниҳодшаванда бояд дар самтҳои зерини афзалиятдоштаи илм ва техника иҷро шаванд:

-ташаккул ва амалисозии сиёсати иҷтимоиву иқтисодӣ дар ша- роити соҳибихтиёрӣ ва иқтисодиёти бозоргонӣ;

-математика, астрономия ва физика;

-мўътадилгардонии кори гидроқисмҳо бо истифодаи усулҳои моделсозии математикӣ;

-тағйирёбии иқлим, мониторинги муҳити зист, огоҳонидан аз фалокатҳои табиӣ ва техногенӣ;

-кимиё ва технологияи кимиёвӣ;

-илм дар бораи замин;

-биотехнология;

-технологияи тибби биологӣ;

-асосҳои биологии рушди маҷмаъаи саноати кишоварзӣ ва коркарди технологияҳои нави кишоварзӣ;

-нанотехнология ва наномаводҳо;

-маводи фулузотии конструксионӣ;

-маводи полемирии конструксионӣ;

-технологияҳои сарфаи энергия;

манбаъҳои ғайрианъанавии барқароршавандаи аз нигоҳи экологӣ тозаи энергия, усулҳои табдил ва захираи энергия;

- маҷмаъаи ашёи хом, нуриҳои мадандор ва саноатӣ;

-тандурустӣ, экология ва технологияи ҳифзи табиат;

- технологияи истеҳсоли доруҳои нави табобатӣ, аз он ҷумла бо истифодаи маҳсулоти хоми маҳаллӣ;

-технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ ва идоракунӣ;

- маҷмаъаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ.

Лоиҳаҳои илмӣ-тадқиқотии бунёдӣ ва амалӣ аз шумораи лоиҳаҳои ба озмун пешниҳодшавандаи муассиса ва ҳайат (коллектив)-ҳои илмӣ, муассисаҳои илмӣ, олимони алоҳида ва мутахассисони институтҳои илмӣ- тадқиқотӣ дар асоси натиҷаҳои тафтиши экспертизаи мустақил интихоб карда мешаванд ва аз ҳисоби Фонд бо таъйиноти мақсаднок ба мўҳлати 2 сол маблағгузорӣ карда мешаванд. Ҳаҷми маблағгузорӣ ба ҳар як лоиҳа 8-20 ҳазор сомониро ташкил медиҳад.

Аризаҳо ҷиҳати ширкат дар озмун то 1 марти 2015 қабул карда мешаванд.

Ариза ҷиҳати иштирок дар озмун бояд аз сарсаҳифа (титул) ва асоснома барои гузаронидани лоиҳаи илмӣ-тадқиқотӣ иборат бошад.

Дар сарсаҳифа номи муассиса (ки он ҷо иҷрои лоиҳа пешбинӣ шудааст), номи лоиҳа, мўҳлати иҷрои лоиҳа, роҳбари лоиҳа ва иҷроку-нандагони асосии лоиҳаро нишон додан зарур аст.

Дар асоснома мухтасар, дар 2-3 варақ (қоғази формати А4), муҳиммияти масъала, навоварии масъала, мақсади лоиҳа, заминаи илмӣ дар ин соҳа, натиҷаҳои чашмдошт ва соҳаеро, ки дар он натиҷаҳои тадқиқот истифода шуда метавонанд, нишон додан зарур аст.

Ба асоснома бояд замима шаванд:

  1. Супориш барои гузаронидани лоиҳаи илмӣ-тадқиқотӣ, ки дар он мўҳлати иҷрои лоиҳа (марҳила ба марҳила) ба муддати ду сол ба шакли ҷадвал нишон дода шудааст. Супоришро роҳбари илмии лоиҳа имзо мекунад ва роҳбари муассиса тасдиқ мекунад.
  2. Сметаи хароҷот ҷиҳати анҷом додани лоиҳаи илмӣ-тадқиқотӣ (дар ҳар як сол ва умуман дар 2 сол), ки аз ҷониби роҳбари лоиҳа, сармуҳосиби корхона имзо гардида аз тарафи роҳбари муассиса тасдиқ шудааст.

Ба ҳама масъалаҳои вобаста ба пешниҳоди лоиҳаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ба озмун ба нишонии зерин муроҷиат карда шавад: 734025 ш.Душанбе, хиёбони Рўдакӣ, 33, Фонди Президентии тадқиқоти бунёдӣ.

 Телефон барои маълумот: 2-21- 62-64

 Дар соли 2012 аз ҳисоби  Фонди президентии тадқиқоти бунёдӣ барои маблағгузории 9 лоиҳаҳои илмӣ-тадқиқотии 6 муассисаҳои АИ  ҶТ ва 3 муассисаҳои гуногуни илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон 117975 сомонӣ ҷудо карда шуд.

Маълумот

дар бораи грантҳои Фонди президентии таҳқиқоти буньёдӣ,  ки барои гузаронидани лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2012 ҷудо шудаанд 

Номгўи лоиҳаҳо

Ташкилоте,ки лоиҳаро пешниҳод кардааст

Роҳбари лоиҳа

 

Рақами қайди давлатӣ

Ҳаҷми    маблағ-  гузорӣ

1

Масъалаҳои экстремалии назарияи наз-диккунии функцияҳо

 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

 

Д.и.ф.-м.

Шабозов М.Ш.   

 

 

01011ТД103

 

 

10000

2

Таҳқиқот ва техно-логияи коркади нуриҳои минералӣ аз ашёи хоми маҳаллӣ ва партовҳои саноатӣ

 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

 

 

Н.и.х.

Раҷабов С.И.

.

 

 

 

 

01011ТД102

 

 

 

10000

 

 

 

 

3

Моделикунонии раванди муовизаи массавии намакҳо дар хок бо истифода аз усулҳои гуногуни обмонӣ ба нафъи идораи маҷмаавии захираҳои об

 

Институти масъалаҳои об, гидроэнергети-ка ва экологияи АИ ҶТ

 

Д.и.т.

Кобулиев З.В.

 

 

01011ТД100

 

 

10000

4

Омўзиши ҳиҷрати радионуклидҳо аз даруни ғунҷоиши захиравии партов-ҳои радиоактивии сахт ба муҳити атроф

 

Институти физикаю техникаи ба номи С.У.Умарови АИ ҶТ

 

Н.и.ф.-м.

Буриев Н.Т.

 

 

 

01011ТД099

 

 

 

10000

5

Ба вуҷуд овардан ва аз озмоишҳои  истеҳсолӣ гузаронидани намунаи таҷ-рибавии дастгоҳи серсамар барои ҳо-сил кардани биоэ-танол аз топинам-бур ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба сохтан ва татбиқи ин дастгоҳ

Маркази рушди инновационии илм ва техноло-гияҳои нави АИ ҶТ.

 

 

академики

АИ ҶТ Ахмедов Ҳ.М.

 

 

 

01011ТД098

 

 

 

38000

6

Таҷдид ва мукаммал гардонидани экспонатҳои музеи институти зоология ва па-разиотологяи АИ ҶТ

Институти зоология ва пара-зитологияи ба номи Е.Н.Пав-ловскии АИ ҶТ

 

Н.и.б.

Муратов Р.Ш.

 

 

01011ТД107

 

 

 

10000

7

Тартиб додани хазинаи маълумотҳо ва чоп намудани  каталоги захираи гербарии  институти бо-таника, физиология  ва геникаи растании АИ ҶТ

Институти ботаника, физиология ва  генетикаи растании АИ  ҶТ

Н.и.б.

Партоев Қ.

 

 

01011ТД113

 

 

10000

8

Тадқиқоти клини-кию-таҷрибавии дисфункцияи эндотелияи рагҳои гурда ҳангоми бемо-рии музмини гур-даҳо дар шароит-ҳои водиҳо ва ба-ландкўҳ

 

Донишгоҳи давлатии тиб-бии ба номи Абуали ибни Сино

 

Д.и.т.

Табаров М.С.

 

 

01011ТД101

 

 

9975

9

Сиёсати минтақавӣ  – ҳамчун қисми стратегияи миллии рушди иҷтимоӣ - иқтисодӣ

 

Институти иқ-тисодиёти АИ ҶТ

 

Н.и.и.

Каримова М.Т.

 

 

01011ТД108

 

 

 

10000

 

Ҳамагӣ:

 

 

 

117975

 

Дар соли 2013 аз ҳисоби Фонди президентии тадқиқоти бунёдӣ барои маблағгузории 9 лоиҳаҳои илмӣ-тадқиқотии 6 муассисаҳои АИ  ҶТ ва 3 муассисаҳои гуногуни илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон 120975 сомонӣ ҷудо карда шуд.

Маълумот

дар бораи грантҳои Фонди президентии таҳқиқоти буньёдӣ,  ки барои гузаронидани лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2013 ҷудо шудаанд

 

Номгўи лоиҳаҳо

Ташкилоте,ки лоиҳаро пешниҳод кардааст

Роҳбари лоиҳа

 

Рақами қайди давлатӣ

Ҳаҷми    маблағ-  гузорӣ

1

Масъалаҳои экстремалии назарияи наз-диккунии функцияҳо

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

 

Д.и.ф.-м.

Шабозов М.Ш.   

 

 

01011ТД103

 

 

10000

2

 

Таҳқиқот ва техно-логияи коркади нуриҳои минералӣ аз ашёи хоми маҳаллӣ ва партовҳои саноатӣ

 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

 

 

Н.и.х.

Раҷабов С.И.

.

 

 

 

 

01011ТД102

 

 

 

10000

 

 

 

 

3

Моделикунонии раванди муовизаи массавии намакҳо дар хок бо истифо-да аз усулҳои гу-ногуни обмонӣ ба нафъи идораи маҷмаавии захира хои об

 

Институти масъалаҳои об, гидроэнергетка ва экологияи АИ ҶТ

 

Д.и.т.

Кобулиев З.В.

 

 

01011ТД100

 

 

10000

4

Омўзиши ҳиҷрати радионуклидҳо аз даруни ғунҷоиши захиравии партов-ҳои радиоактивии сахт ба муҳити атроф

 

Институти фи-зикаю техникаи ба номи С.У.Умарови АИ ҶТ

 

Н.и.ф.-м.

Буриев Н.Т.

 

 

 

01011ТД099

 

 

 

13000

5

Ба вуҷуд овардан ва аз озмоишҳои  ис-теҳсолӣ гузаронидани намунаи таҷ-рибавии дастгоҳи серсамар барои ҳо-сил кардани биоэ-танол аз топинам-бур ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба сохтан ва татбиқи ин дастгоҳ

 

Маркази рушди инновационии илм ва техноло-гияҳои нави АИ ҶТ.

 

 

академики

АИ ҶТ Ахмедов Ҷ.М.

 

 

 

01011ТД098

 

 

 

38000

6

Таҷдид ва мукаммал гардонидани экспонатҳои музеи институти зоология ва па-разиотологяи АИ ҶТ

Институти зоология ва пара-зитологияи ба номи Е.Н.Пав-ловскии АИ ҶТ

 

Н.и.б.

Муратов Р.Ш.

 

 

01011ТД107

 

 

 

10000

7

Тартиб додани хазинаи маълумотҳо ва чоп намудани  ката-логи захираи гербарии  институти бо-таника, физиология  ва геникаи растании АИ ҶТ

 

Институти бо-таника, физио-логия ва  гене-тикаи растании АИ  ҶТ

 

Н.и.б.

Партоев Қ.

 

 

01011ТД113

 

 

10000

8

Тадқиқоти клини-кию-таҷрибавии дисфункцияи эндотелияи рагҳои гур-да ҳангоми бемории музмини гурдаҳо дар шароитҳои водиҳо ва ба-ландкўҳ

 

Донишгоҳи давлатии тиб-бии ба номи Абуали ибни Сино

 

Д.и.т.

Табаров М.С.

 

 

01011ТД101

 

 

9975

9

Сиёсати минтақавӣ  – ҳамчун қисми стратегияи миллии рушди иҷтимоӣ - иқтисодӣ

 

Институти иқ-тисодиёти АИ ҶТ

 

Н.и.и.

Каримова М.Т.

 

 

01011ТД108

 

 

 

10000

 

Ҳамагӣ:

 

 

 

120975

 

Телефон барои маълумот: 2-21- 62-64